Wierzch kryty 14 mm 170/4 do nap typu S-spring

{{ title }}
Milimetry na linie
Linie na milimetry